partikler (particulate matters - PM)

PM er luftbårne partikler i fast eller flytende form. PM kan klassifiseres som primære eller sekundære, avhengig av sammensetning og dannelsesprosess.

Primær PM slippes ut fra utslippskilden i partikkelform fra for eksempel trafikk, industrielle eller private forbrenning prosesser, eller fra en nylig pløyd åker grunnet vind erosjon.

Dannelse av sekundær PM er resultatet av en serie kjemiske og fysiske reaksjoner hvor forskjellige forstadiumgasser som for eksempel svovel- og nitrogenoksider inngår, og som reagerer med ammoniakk og danner sulfat, nitrat og ammoniumpartikler.

exhaust

Tallrike studier knytter PM til den urovekkende utviklingen av hjerte- og respirasjonssykdommer som astma, bronkitt og emfysem, og til forskjellige former for hjertesykdommer. PM kan dessuten ha skadelig effekt på vegetasjon og strukturer, og bidrar til forringelse av sikt og regional dis.