nitrogenoksider (NOx)

NOx er fellesbetegnelsen for de forskjellige nitrogenoksider som dannes ved forbrenning av fossile brensel.

Nitrogenoksider:

  • er en av hovedbestanddelene i dannelsen av jordnært oson, som kan forårsake alvorlige luftveissykdommer.
  • reagerer og danner nitrate partikler, giftige aerosoler og NO2, som også kan forårsake alvorlige luftveissykdommer.
  • bidrar til dannelsen av sur nedbør.
  • bidrar til overgjødslingseffekten av vassdrag.
  • bidrar til dannelsen av atmosfæriske partikler.
  • reagerer og danner giftige kjemikalier.
  • bidrar til global oppvarming.

NOx og forurensninger dannet av NOx fraktes med vær og vind over store avstander. Problemene relatert til NOx utslipp er ikke begrenset til områdene hvor utslippene skjer. Bekjempelsen av NOx utslipp må derfor sees i et globalt perspektiv.